Δωρεάν Μετατροπή Συναλλάγματος Ανοιχτού Κώδικα για PHP

Εμπνευσμένος από το Open Source Exchange Rates και την βιβλιοθήκη money.js, δημιούργησα μία κλάση PHP που χρησιμοποιεί την υπηρεσία openexchangerates.org. Απ’ την στιγμή που έμαθα ότι η υπηρεσία αυτή “τραβάει” τις πληροφορίες της από το (ανεπίσημο) Google Calculator API, άρχισα να πειραματίζομαι και με αυτό, και βρήκα κάποιες διαφορές στις τιμές του συναλλάγματος που δίνουν οι δύο αυτές υπηρεσίες. Πιθανώς οφείλεται στο ότι το openexchangerates.org ανανεώνει τις τιμές του κάθε ώρα, αλλά όπως και να έχει, οι τιμές είναι διαφορετικές, και για κάποιες εφαρμογές ή sites η διαφορά αυτή μπορεί να είναι σημαντική.

Οπότε συγχώνευσα και τις δύο υπηρεσίες στην κλάση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να περάσετε την σωστή παράμετρο στον constructor της κλάσης, και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις μετατροπές του συναλλάγματος.

Continue Reading