Προβλήματα με Mac και καρτοInternet απο την Vodafone (Mobile Broadband On Demand)

Εάν αγοράσατε το Vodafone καρτοInternet, ή αλλιώς Mobile Broadband On Demand, και μέσα στο πακέτο είχε το μόντεμ K3565 – Rev 2 (μερικές φορές αναφέρεται και ως K3565-H), της εταιρίας Huawei Technologies, και θελήσατε να το χρησιμοποιήσετε με το Mac σας, πιθανώς να σας παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα.

Continue Reading

mb_strtok() – Δημιουργία με PHP

Καθώς έφτιαχνα μία εφαρμογή, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω τις multibyte functions (που υποστηρίζουν χαρακτήρες πολλαπλών bytes) της php. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσα κωδικοποίηση utf-8 για την υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων, και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω την αντίστοιχη function της strtok() για να κομματιάσω μία σειρά Ελληνικών χαρακτήρων. Ψάχνοντας τον οδηγό χρήσης της PHP βρήκα σχεδόν κάθε άλλη function, εκτός από αυτή που χρειαζόμουν, οπότε αποφάσισα να δημιουργήσω την δική μου. Την μοιράζομαι μαζί σας, μιας που ούτε το Google θα σας βοηθήσει σε αυτήν την περίπτωση.

Continue Reading

mb_strtok() – A PHP implementation

While developing a web app, I needed to use the php’s multibyte family of functions. Having to deal with Greek characters specifically (although I always use utf-8) I needed the multibyte equivalent of strtok() to tokenize a stream of Greek characters. A quick look in the php documentation yielded almost every other function, but nothing relevant with what I need, so I decided to create my own version. I’m sharing it with you guys, as Google won’t help you either.

Continue Reading