Το λίφτινγκ του CSSIgniter

Δέν μπορώ να μήν κοκερευτώ. Δουλέψαμε πολύ, αγχωθήκαμε ακόμη περισσότερο, αλλά τελικά, την Παρασκευή το βράδυ, βγάλαμε στον αέρα το CSSIgniter με νέο πρόσωπο, 2 ολοκαίνουργια themes, και ένα plugin. Και αυτή τη φορά δέν είμαι μόνος με τον Γεράσιμο. Τώρα είναι και ο Βασίλης με τον Θάνο που πιστεύουν και ιδρώνουν γι’αυτό που ξεκινήσαμε.

Read More

How to check if a shortcode is registered in WordPress

Quick and easy function to check if a plugin/theme/whatever has add/registered a shortcode in WordPress: Just add this into your plugin or theme’s functions.php and wherever you need to check if the shortcode exists, just call is_shortcode_defined(“button”);  or something similar from an if statement, as such: Hope this helps.

Read More

Δωρεάν Μετατροπή Συναλλάγματος Ανοιχτού Κώδικα για PHP

Εμπνευσμένος από το Open Source Exchange Rates και την βιβλιοθήκη money.js, δημιούργησα μία κλάση PHP που χρησιμοποιεί την υπηρεσία openexchangerates.org. Απ’ την στιγμή που έμαθα ότι η υπηρεσία αυτή “τραβάει” τις πληροφορίες της από το (ανεπίσημο) Google Calculator API, άρχισα να πειραματίζομαι και με αυτό, και βρήκα κάποιες διαφορές στις τιμές του συναλλάγματος που δίνουν […]

Read More

Free Open Source Exchange Rates for PHP

Inspired by the Open Source Exchange Rates and money.js, I’ve developed a PHP class that consumes the openexchangerates.org service. Since the service fetches the exchange rates from the (unofficial) Google Calculator API, I played around with it as well, and found some differences on the exchange rates provided by the two services. It is probably […]

Read More